Infolinks In Text Ads

Programul cu publicul la sediile Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

>> 14 iun. 2010

Ultimele informatii legate de cetatenie click AICI

Începând cu 2 IUNIE 2010, programul cu publicul la sediile Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se va desfăşura astfel:

1) La sediul central din Bucureşti, str. Petofi Şandor , nr. 47, sector 1, în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, de la ora 9,00 la ora 17,00 pentru depunerea cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română, precum şi a sesizărilor de retragere a cetăţeniei române.

a) Cererile de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română se depun personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică.

Reprezentarea prin mandatar cu procură specială şi autentică în vederea depunerii cererilor de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română va fi permisă numai în cazul în care mandantul este o persoană în vârstă sau se află într-o situaţie medicală cu caracter permanent care determină imposibilitatea deplasării la sediul instituţiei, fapt dovedit cu acte medicale care vor însoţi procura.

Capacitatea organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de la această dată permite înregistrarea în cadrul programului cu publicul a maximum 700 de cereri de acordare, redobândire şi renunţare la cetăţenia română.

b) Pentru înregistrarea petiţiilor adresate Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi a înscrisurilor în completarea dosarelor de acordare, redobândire, renuinţare şi retragere a cetăţeniei române, programul cu publicul se va desfăşura în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, de la ora 9,00 la ora 15,00 pentru petenţi, iar de la ora 15,00 la ora 17,00 pentru avocaţi.

Reprezentarea prin mandatar cu procură specială şi autentică în vederea depunerii actelor solicitate de către Comisia pentru Cetăţenie pentru completarea dosarelor de acordare, redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române şi a petiţiilor adresate Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, va fi permisă numai în următoarele condiţii:

- mandatarul este soţul/soţia sau rudă până la gradul IV inclusiv cu mandantul,

- mandantul se află în imposibilitate medicală de a se deplasa, fapt dovedit cu acte medicale care vor însoţi procura.


2) La birourile teritoriale din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 60, parter, Iaşi, jud. Iaşi (sediul Prefecturii Iaşi), Timişoara, str. Paris, nr.2A, et.1, camera 10, Timişoara, jud. Timiş, Galaţi, str. Portului, nr.20, parter, Galaţi, jud. Galaţi, Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 36, intrarea D, camera 12, parter, Suceava, jud. Suceava (sediul Prefecturii Suceava) şi Cluj, Piaţa Ştefan cel Mare nr.4, parter, camera 2S, Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni până vineri, de la ora 9,00 la ora 17,00, numai pentru depunerea cererilor de redobândire formulate de foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau adopţie şi au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost retrasa fără voia lor (art. 10 indice 1 din legea cetăţeniei române).

La birourile teritoriale cererile de redobândire a cetăţeniei române se depun personal.

Capacitatea organizatorică a birourilor teritoriale din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de la această dată permite înregistrarea în cadrul programului cu publicul a maximum 100 de cereri de redobândire a cetăţeniei române pe zi, la fiecare dintre cele 5 birouri teritoriale.


Programul de audienţe al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se desfăşoară în fiecare zi de miercuri între orele 13 şi 15 pentru probleme deosebite. Programarea la audienţă se va face în baza unei cereri prealabile care va cuprinde şi un număr de telefon de contact la care un funcţionar al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie va comunica solicitantului ziua şi ora audienţei în cazul în care aceasta a fost aprobată.


Petenţii care au dosare de redobândire a cetăţeniei române conform art. 10 indice 1 (Rep. Moldova / Ucraina) depuse în anul 2003 sunt rugaţi să comunice Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie actuala adresă de corespondenţă, în cazul în care aceasta s-a schimbat de la momentul depunerii dosarului.

Sursa: just.ro

1 comentarii:

Bianca 21 ianuarie 2011, 08:59  

Buna!
Viziteaza-ma pe http://www.pinka.info/ si daca iti place , mi-as dori sa facem schimb de linkuri.
Astept mesaj pe adresa biancasebastiana@yahoo.com
Titlu Viata e frumoasa!
Multumesc,
Cu respect,
Bianca,

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP